Tagg: Storbritannien

Nye labourledaren retar upp britterna första dagen på jobbet

| 16 september, 2015

Ibland är det läge för en politiker att sticka ut, att provocera en smula för att slå an en politisk poäng. Men det finns också lägen då en politiker av hänsyn bör avstå från den frestelsen. Nye brittiske labourledaren Jeremy Corbyn har redan från början visat att han knappast kommer att prioritera vett och etikett i sin politiska gärning.

En av de händelser som tydligast avgjorde Andra världskrigets förlopp var när Storbritanniens flygförsvar lyckades hålla undan de tyska flyganfallen som skulle förbereda en invasion av öriket. Winston Churchill fångade i några få ord betydelsen av de stridspiloter som höll stånd mot angriparen: ”Aldrig tidigare i den mänskliga konfliktens historia har så många haft så få att tacka för så mycket.” Det var inga överord.

Igår högtidlighöll britterna 75-årsdagen av den mest avgörande dagen i Slaget om Storbritannien, där britterna kunde stå emot och och förhindra ett oinskränkt nazistiskt styre över större delen av Europa. Ceremonin i S:t Paul’s Cathedral var samtidigt den första officiella uppgiften för Jeremy Corbyn. Redan innan han i en unik medlemsomröstning valdes till ny ledare för Labour hade han gjort sig känd som en man med mycket radikal vänsterprägel. Hans skarpa vänsterretorik befarades skrämma bort de flesta mittenväljarna och omöjliggöra en kommande valseger för partiet. Men nu är han vald, och det med besked.

Corbyn bekände omedelbart färg genom att dyka upp på ceremonin i S:t Paul’s cathedral i icke-matchande kavaj och byxor samt oknäppt skjorta. Men det som retade upp britterna allra mest var att han höll tyst när alla andra stämde in i nationalsången för att hedra dem som gav sina liv i Slaget om Storbritannien.

Det är hedrande för en politiker när man håller fast vid sin ideologi även när andra inte gillar den. Men för den som vill bli ledare för Storbritannien kan det förstås vara en idé att inte inleda med att gravt provocera hela sin nation på minnesdagen över hur britterna förblev den enda bastion att stå emot Hitler. Slutsatsen efter Jeremy Corbyns första dag på jobbet måste bli att han inte är den som kammar till sig och söker sig mot mitten. Brittisk politik tycks gå en mycket polariserad framtid till mötes.

Kristendom och islam bränner till i brittisk valspurt

| 6 maj, 2015

Storbritannien är inte den supermakt man en gång var. Men morgondagens val spelar ändå en betydelsefull roll för landet och för Europa. Hur ska britterna förhålla sig till EU, och hur ska de möta de framtida utmaningar som öriket själva står inför? I opinionsmätningarna står det och väger mellan Labour och de konservativa. Varje röst är viktig.

I valrörelsen har religionen fått en oväntat stor roll. Medan den konservative premiärminister David Cameron i sitt påsktal mycket tydligt betonade Storbritanniens identitet som kristet land, har Labourledaren Ed Miliband riktat in sig på muslimska väljargrupper.

Cameron underströk i sitt tal hur den kristna kyrkan betytt för både honom personligen och för landet som helhet. Han förkunnade också att Storbritannien står med de kristna som förföljs och dödas för sin tro, och han lovade vara ”en röst för trosfrihet”. Självfallet talade Cameron även till väljare som lutar åt det nationalistiska UKIP, men många upplevde samtidigt påskbudskapet som personligt ärligt.

Som kontrast förklarade Miliband i en intervju med Muslim News att han planerade att kriminalisera ”islamofobi”. Världen Idags ledarsida har tidigare problematiserat detta begrepp, som kan inbegripa inte bara verkliga hatbrott, utan också angelägen kritik av islamistisk terror och övergrepp mot mänskliga rättigheter. Engelska kommentatorer har också ifrågasatt Milibands agerande som ett ogenomtänkt utspel för att värva muslimska röster, och menar att en sådan strategi riskerar att ursäkta brott som begås med islamistiska motiv, eller utförs av muslimska bekännare.

Polariseringar som ställer folkgrupper mot varandra är sällan lyckade. Bättre då att visa öppenhet för alla trosåskådningar, samtidigt som man är trygg i den egna identiteten. Ett bra sätt att ta udden av religiöst färgade konflikter är kanske att göra just som David Cameron gjorde i sitt påsktal:

”Vi är en nation som välkomnar, omfamnar och accepterar alla religioner, och dem utan religion, men vi är fortfarande ett kristet land.”