Tagg: ku

SVT manipulerar om palestinaerkännandet

| 19 april, 2015

I Konstitutionsutskottet, KU, granskades den 16 april regeringens och utrikesminister Margot Wallströms handläggning av hur Sverige i all hast erkände ”staten Palestina”. Utskottsförhöret skedde efter en anmälan från moderaten Ulrika Karlsson. Hon ville få klarhet i om utrikesministern brutit mot reglerna om hur viktiga utrikesärenden skall beredas.

KU blir allt viktigare  som granskare av regeringsmakten, med tanke på den historiskt sett svaga regering landet har sedan oktober 2014. Men KU blir också viktigt på ett annat och lite oförmodat sätt. Det är när de stora medierna sviker sin granskningsplikt, ensidigt sorterar sin  granskning efter en egen politisk agenda, eller tillrättalägger, alternativt avstår från att skildra ett politiskt skeende grundat på diffus värderingsskala. Då handlar det inte längre om journalistik, utan om manipulation.

Erkännandet av Palestina var en remarkabel händelse för svensk utrikespolitik. Det var ett medvetet och taktiskt beslut av den nytillträdda regeringen med starka israelfientliga inslag. (Wallström, Romson, Fridolin, Kaplan). Tillkännagivandet i regeringsdeklarationen upplevdes av många som en omogen tonårsprotest med inslag av retrolängtan till en fiktiv svensk utrikespolitisk med storhetstid i 70-talets vänstervåg och med Olof Palme som förebild. Kritiken blev hård från en majoritet av riksdagen, om än med lite olika nyanser och motiv. Wallströms och regeringens handlande kritiserades på goda grunder som förhastat och omoget. Utan tvekan var det dock en stor politisk händelse. Främst i Sverige.

När så frågan får sitt konstitutionella efterspel i KU är den minst lika glödhet. Wallströms fadäser och diplomatiska fiasko kring Saudiarabien spädde på hettan. Men vad händer då i medierna och främst i SVT?  Svaret är att i de två stora nyhetsprogrammen, Rapport och Aktuellt, finns inte ett ord, inte en bild från KU-förhören med Wallström. Händelsen som Wallström själv beskrev som stor både internationellt och nationellt var plötsligt en ”icke-nyhet”!  SVT Forum direktsände visserligen på förmiddagen, men för en liten publik. Det finns bara ett ord kvar för nyhetsredaktionernas  journalistiska prioritering: Manipulation av politiskt obekväm information.

Tills motsatsen ör bevisad kan den nyhetsvärdering som gjordes i SVT endast förklaras med en medveten vilja att mörka en politiskt opassande information. Metoden kritiseras ofta av SVT om det gäller Argentina, Ryssland eller Pakistan. Som jämförelse kan man fundera över hur viktigt SVT:s nyhetsredaktioner såg KU:s roll i samband med en annan märklig historia, Maud Olofssons vägran att infinna sig i utskottet om Vattenfalls affärer.

Wallströms palestinaagerande skulle tystas av politiska skäl. Olofssons agerande skulle exponeras i megawatt, av andra politiska skäl.