Tagg: blogg

Nu lanserar vi Opinionsbloggen!

| 9 april, 2015

På Världen idag ser vi ett tydligt behov av att intensifiera opinionsbildningen. Många människor – både kristna och andra – söker efter vägledning i de frågor som möter dem i det aldrig sinande nyhetsflödet. Behovet av en tydlig kristen röst har kanske aldrig varit större.

Därför lanserar vi i dag vår opinionsblogg. Här kommer vi kunna kommentera fler saker än tidigare, med ännu högre frekvens. Aktuella kommentarer och analyser till det som sker, ur ett kristet perspektiv, helt enkelt.

En tydlig kristen opinionsbildning, byggd på saklighet och med en respektfull ton, är vad vi önskar att Världen idag ska kännetecknas av. Vi vill stå upp för kristna värderingar mitt i samhällsdebatten, även när inte omgivningen gör det. Inte på ett sensationslystet sätt, för det orsakar mer problem än vad det skapar nytta.

Vår längtan är att, i stort behov av Guds nåd, vara en profetisk röst i samhällsdebatten. Det finns beprövade kristna värderingar, som har visat sig hålla över tid och genom diverse nyckfulla samhällsprojekt. Vi vill peka på de kristna värderingarna, förklara behovet av dem och utmana allehanda konkurrerande idéströmningar.

En rad olika skribenter – både egna och gästskribenter – kommer att medverka och vi kommer tillsammans bidra till att göra den kristna rösten starkare. Med både tydlighet, saklighet och värme.

Så häng gärna med oss här på opinionsbloggen och sprid inläggen i sociala medier. Vi kommer inte ha någon möjlighet att hantera kommentarer här på bloggen, varför vi inte har någon kommentarsfunktion igång. Men kommentarer och diskussioner kommer förstås leva vidare i de sociala medierna och sprida sig långt bortom vår tidnings domäner.

Till att börja med kan du läsa en kommentar från Olof Edsinger, som gör en analys av begreppet tolerans i anslutning till debatten om ett nytt material för sexualundervisningen. Väl värd att läsa!

Du kan också ta del av ett inlägg av Lennart Sacrédeus, som kommentarer massakern i Kenya på Skärtorsdagen och beskriver det kristna svaret på den. Intressant reflexion!

Vi har förstås bara börjat, men nu ökar vi trycket i opinionen!